TO JEST STRONA ARCHIWALNA, INFORMACJE NA NIEJ ZAWARTE SĄ NIEAKTUALNE I Z CZASEM JEJ ZAWARTOŚĆ BAZODANOWA ZOSTANIE PRZENIESIONA. NOWA STRONA POD ADRESEM HTTP://SPDXCONTEST.PZK.ORG.PL (KLIKNĄĆ LOGO ZAWODÓW).
 
  
 
 Archiwum wyników
>> Przeszukaj bazę wyników
>> Rekordy wszechczasów
>> Rekordy SP za lata 1977 - 1996
 Regulamin SPDXC
>> Polski: [HTML] [PDF]
>> Angielski: [HTML] [PDF]
>> Niemiecki: [HTML] [PDF]
>> Rosyjski: [HTML] [PDF]
>> Włoski: [HTML] [PDF]
>> Francuski: [HTML] [PDF]
>> Holenderski: [HTML] [PDF]
>> Hiszpański: [HTML] [PDF]
>> Japoński: [HTML] [PDF]
>> Norweski: [HTML] [PDF]
>> Chorwacki: [HTML] [PDF]
>> Turecki: [****] [PDF]
>> Arabski: [HTML] [***]
 SP DX Contest - wyniki
>> Wyniki 2017: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2016: [HTML] [***]
>> Wyniki 2015: [HTML] [***]
>> Wyniki 2014: [HTML] [***]
>> Wyniki 2013: [HTML] [***]
>> Wyniki 2012: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2011: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2010: [HTML] [***]
>> Wyniki 2009: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2008: [HTML] [***]
>> Wyniki 2007: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2006: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2005: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2004: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2003: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2002: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2001: [HTML] [***]
>> Wyniki 2000: [HTML] [***]
>> Wyniki 1999: [HTML] [***]
>> Wyniki 1998: [HTML] [***]
>> Wyniki 1997: [HTML] [***]
>> Wyniki 1933: [HTML] [PDF]
 Wyniki Oddziałów PZK
 Wskazówki i porady
>> Wskazówki Komisji Zawodów
>> Najczęstsze pytania
>> Program SP7DQR
>> Opis formatu Cabrillo
>> Jak przygotować dziennik?
 Warto odwiedzić
>> Polski Związek Krótkofalowców
>> SP DX Club
>> Zespół SN0HQ
>> PK RVG Club
>> SP3KEY
>> Powrót na stronę główną
 SP Guns...


 


Jak przygotować dziennik za zawody

Od roku 2002 preferowanym formatem plików dzienników jest format Cabrillo. Komisja Zawodów zwraca się z prośbą o przesyłanie dzienników w formie elektronicznej, jeśli tylko jest to możliwe. To znacznie ułatwia i przyspiesza proces weryfikacji wyników (Komisja Zawodów posiada program, który umożliwia zautmatyzowanie tej pracy). Jeśli jednak nie ma możliwości używania programu komputerowego w czasie zawodów lub posiadany program nie generuje pliku Cabrillo, można przesłać dziennik w innej postaci (w tym także dziennik papierowy). Najważniejszą rzeczą jest to, aby przesłany dziennik posiadał wszystkie wymagane informacje. Przed wysłaniem dziennika do Komisji należy sprawdzić, czy jest poprawny.

Format Cabrillo

Fromat Cabrillo to nazwa pliku tektowego, w którym dane są ułożone w uporządkowany sposób, co pozwala na ich jednoznaczną identyfikację przez programy przeznaczone do weryfikacji dzienników. Plik w formacie Cabrillo składa się z sekcji nagłówka oraz z sekcji z liniami zawierającymi informacje o przeprowadzonych łącznościach. Nagłówek zawiera informacje takie jak: znak uczestnika, adres, kategoria uczestnictwa, zgłoszony wynik, komentarzeitp. Zazwyczaj dane te są generowane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonych przez nas podczas uruchamiania programu do pracy w zawodach. Spójrzmy zatem na nagłówek pliku Cabrillo zawodów SP DX Contest:

 START-OF-LOG: 2.0
 CALLSIGN: KG4LSU
 CATEGORY: SOSB 20M CW
 CLAIMED-SCORE: 15
 CLUB:
 CONTEST: SPDXContest
 NAME: MIKE ZASADA
 ADDRESS: Yellow Street 999
 ADDRESS: Athens 8090-8899
 ADDRESS: USA
 OPERATORS: MIKE - KG4LSU
 SOAPBOX: RIG:FT-990
 SOAPBOX: PWR:100
 SOAPBOX: ANT:3EL HY-GAIN
 SOAPBOX: SW:SPSPDXC-LOG(WW) by LA0FX ver 4.00A!

Po części nagłówkowej w pliku Cabrillo umieszczine są dane z informacjami o przeprowadzonych łącznościach:

 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    1 SP5ZCC    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    2 SP5UAF    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    3 SQ5BPM    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    4 SP5UAX    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1408 KG4LSU    59    5 SP5MBQ    59    R 0
 END-OF-LOG:

Jak widać na powyższym przykładzie, linie te zawierają pełne informacje: częstotliwość, emisja (PH - PHONE, CW - CW), data, GMT, znak własny, nadany raport, numer QSO, znak korespondenta, raport odebrany, mnożnik. W sumie pełny log zapisany w formacie Cabrillo wygląda następująco:

 START-OF-LOG: 2.0
 CALLSIGN: KG4LSU
 CATEGORY: SOSB 20M CW
 CLAIMED-SCORE: 15
 CLUB:
 CONTEST: SPDXContest
 NAME: MIKE ZASADA
 ADDRESS: Yellow Street 999
 ADDRESS: Athens 8090-8899
 ADDRESS: USA
 OPERATORS: MIKE - KG4LSU
 SOAPBOX: RIG:FT-990
 SOAPBOX: PWR:100
 SOAPBOX: ANT:3EL HY-GAIN
 SOAPBOX: SW:SPSPDXC-LOG(WW) by LA0FX ver 4.00A!
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    1 SP5ZCC    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    2 SP5UAF    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    3 SQ5BPM    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1407 KG4LSU    59    4 SP5UAX    59    R 0
 QSO: 14000 PH 2002-03-03 1408 KG4LSU    59    5 SP5MBQ    59    R 0
 END-OF-LOG:

Powyższy przykład to pełny, przykładowy dziennik za zawody. Oczywiście plik taki jest najczęściej automatycznie generowany przez program wykorzystywany do pracy w zawodach (taki plik generuje program LA0FX).

Wysyłanie dzienników drogą elektroniczną

Dzienniki za zawody można przesyłać pocztą elektroniczną. Jest to najszybszy sposób przesłania dziennika. Dzienniki za SP DX Contest należy przesyłać na adres:

spdxc-logs@pzk.org.pl

Należy pamiętać, aby przesyłane pliki posiadały odpowiednie nazwy. Jako nazwę pliku należy podać własny znak, np. co pozwoli na jednoznaczą identyfikację takiego pliku. należy natomiast unikać nazw typu contest.cbr czy spdxc.log itd. Poprawne nazwy to np. sp5uaf.cbr, ur5xy.log, 9v1xe.log itd.

Logi papierowe

Jeśli nie mamy możliwości przesłania dzienników drogą elektroniczną i przesyłamy log papierowy, należy pamiętać, aby przesyłany dziennik zawierał wszystkie wymagane informacje. Należy pamiętać, aby w dzienniku używać tylko czasu UTC. Dla każdego pasma należy prowadzić oddzielne karty dziennika. Do papierowego dziennika musi być dołączona strona zbiorcza zawierająca podsumowanie, dane adresowe, znak, oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu zawodów. Mile widziane są także informacje o używanym sprzęcie, antenach, komentarze itp.

Stacje z Polski wysyłają dzienniki na następujący adres:
  Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ,
  Skr. poczt. 230,
  45-956 OPOLE 1,