TO JEST STRONA ARCHIWALNA, INFORMACJE NA NIEJ ZAWARTE SĄ NIEAKTUALNE I Z CZASEM JEJ ZAWARTOŚĆ BAZODANOWA ZOSTANIE PRZENIESIONA. NOWA STRONA POD ADRESEM HTTP://SPDXCONTEST.PZK.ORG.PL (KLIKNĄĆ LOGO ZAWODÓW).
 
  
 
 Archiwum wyników
>> Przeszukaj bazę wyników
>> Rekordy wszechczasów
>> Rekordy SP za lata 1977 - 1996
 Regulamin SPDXC
>> Polski: [HTML] [PDF]
>> Angielski: [HTML] [PDF]
>> Niemiecki: [HTML] [PDF]
>> Rosyjski: [HTML] [PDF]
>> Włoski: [HTML] [PDF]
>> Francuski: [HTML] [PDF]
>> Holenderski: [HTML] [PDF]
>> Hiszpański: [HTML] [PDF]
>> Japoński: [HTML] [PDF]
>> Norweski: [HTML] [PDF]
>> Chorwacki: [HTML] [PDF]
>> Turecki: [****] [PDF]
>> Arabski: [HTML] [***]
 SP DX Contest - wyniki
>> Wyniki 2017: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2016: [HTML] [***]
>> Wyniki 2015: [HTML] [***]
>> Wyniki 2014: [HTML] [***]
>> Wyniki 2013: [HTML] [***]
>> Wyniki 2012: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2011: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2010: [HTML] [***]
>> Wyniki 2009: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2008: [HTML] [***]
>> Wyniki 2007: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2006: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2005: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2004: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2003: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2002: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2001: [HTML] [***]
>> Wyniki 2000: [HTML] [***]
>> Wyniki 1999: [HTML] [***]
>> Wyniki 1998: [HTML] [***]
>> Wyniki 1997: [HTML] [***]
>> Wyniki 1933: [HTML] [PDF]
 Wyniki Oddziałów PZK
 Wskazówki i porady
>> Wskazówki Komisji Zawodów
>> Najczęstsze pytania
>> Program SP7DQR
>> Opis formatu Cabrillo
>> Jak przygotować dziennik?
 Warto odwiedzić
>> Polski Związek Krótkofalowców
>> SP DX Club
>> Zespół SN0HQ
>> PK RVG Club
>> SP3KEY
>> Powrót na stronę główną
 SP Guns...


 


Najczęściej zadawane pytania

Ponżej publikujemy listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zawodów SP DX Contest. Lista wyjaśnionych problemów wynika bądź z bezpośrednich pytań kierowanych do Komisji bądź z problemów, z którymi spotyka sie Komisja, przetwarzając i opracowując otrzymane dzienniki.

Przygotowanie dzienników, kategorie

 • Czy w logu można podawać czas lokalny?
  Nie. W logu zawodów należy używaź tylko i wyłącznie czasu GMT.
   
 • Mój log został zaklasyfikowany do High Power mimo, że napisałem w komentarzu i opisie sprzętu, że pracowałem mocą 100W. Dlaczego tak się stało?
  Miejscem, w którym należy podać informację, w której kategorii ma być sklasyfikowana stacja, jest TYLKO I WYŁĄCZNIE NAZWA KATEGORII. Komisja nie ustala kategorii uczestnictwa na podstawie opisu sprzętu, komentarza itd. POnadot należy pamiętać, że w SP DX Contest podział kategorii wg. mocy występuje tylko w kategoriach wielopasmowych. Jeżeli w kategorii wielopasmowej uczestnik nie poda mocy (LP lub HP), wynik zostanie sklasyfikowany jako High Power.
   
 • Napisałem w komentarzu, że wysyłam log tylko do kontroli, ale widzę, że został sklasyfikowany. Dlaczego tak się stało?
  Najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że w polu CATEGORY pliku Cabrillo jest podana konkretna kategoria, a informacja o tym, że log jest do kontroli jest podana tylko w komentarzu albo (co często ma miejsce) w treści wiadomości e-mail. Jedynym właściwym miejsce, w którym należy podać, w której kategorii ma być sklasyfikowana stacja, jest TYLKO I WYŁĄCZNIE NAZWA KATEGORII. Jeżeli log ma być użyty tylko do kontroli, w polu CATEGORY należy podać informację: CHECKLOG.
   
 • Startowałem na CW i SSB na 80 metrach i zgłosiłem wynik do kategorii MIXED 80m, ale widzę na liście otrzymanych logów, że mój dziennik jest oznaczony jako błędny. Co jest tego przyczyną?
  W SP DX Contest kategorie jednopasmowe są tylko CW albo tylko PHONE. Nie ma klasyfikacji MIXED przy starcie na jednym paśmie.
   
 • Nasz klub wysłał log do kategorii MOAB PHONE. Dlaczego został sklasyfikowany jako MOAB MIXED?
  W grupie stacji z wieloma operatorami (Multi Operator) istnieje tylko jedna kategoria, którą jest MOAB MIXED. Nawet jeśli łączności w zawodach były prowadzone tylko jedną emisją (np. SSB), dziennik stacji z wieloma operatorami będzie sklasyfikowany w kategorii MOAB MIXED.
   
 • Chciałbym sklasyfikować się w kategorii SO 80M CW, ale w zawodach chciałbym także pracować na innych pasmach? Czy za pozostałe łączności wysłać oddzielny log?
  Do Komisji zawsze należy wysłać jeden log, zawierający wszystkie przeprowadzone łączności. W logu należy podać poprawną nazwę kategorii - na tej podstawie log zostanie odpowiednio sklasyfikowany, a pozostałe łączności automatycznie będą użyte tylko do kontroli.
   
 • Chciałbym zgłosić wynik w kategorii SOTB MIXED, ale przeprowadziłem w zawodach łączności na wszystkich pasmach. Jak wskazać w logu, które pasma chcę zgłosić?
  Należy przesłać do Komisji log zawierający wszystkie łączności przeprowadzone w zawodach. W nagłó pliku Cabrillo należy w nazwie kategorii wymienić pasma zgłaszane do klasyfikacji. Zatem nazwa kategorii będzie np. następująca "SO TB MIXED 160M 80M 40M" itp.
   
 • Startowałem na wielu pasmach, ale chcę zgłosić wynik tylko za jedno pasmo. Robiłem łączności na CW i SSB, ale chcę zgłosićylko wynik CW. Jak przygotować log?
  Zawsze należy wysłać jeden log zawierający wszystkie QSO przeprowadzone w zawodach. Jednocześnie należy pamiętać, aby w nagłówku pliku Cabrillo podać odpowiednią nazwę kategorii zawodów: wskazującą pasmo lub emisję. W takim wypadku zawodnik zostanie sklasyfikowany w odpowiedniej kategorii i zostaną do punktacji zaliczone odpowiednie łączności, a pozostałe QSO przeprowadzone w zawodach będą wykorzystane jedynie do kontroli.
   
 • Przesłałem log przepisany do arkusza MS Excel. Na liście otrzymanych logów widzę przy moim znaku informację o błędnym logu. Dlaczego?
  Logi za zawody powinny być przygotowane tylko i wyłącznie w formacie "czystego tekstu". Pliki wygenerowane przez programy typu MS Word, MS Excel itp. nie są obsługiwane. Plik w formacie tekstowym można wygenerować używając jednego z programów autorstwa Marka SP7DQR opisanych na stronie SP DX Contest (http://www.spdxcontest.info/).
   
 • Wysłałem już mój log. Jednak pomiliłem się podając nazwę kateorii. Chciałbym to poprawić. Co mogę zrobić?
  Należy poprawić błędy w swoim logu i przesłać go ponownie do Komisji. W przypadku wielokrotnej wysyłki logu, do weryfikacji zawsze zostanie wykorzystana ostatnia (najnowsza) przesłana wersja pliku.
   
 • Co to jest format Cabrillo logu za zawody?
  Format Cabrillo jest powszechnie przyjętym sposobem opisu przeprowadzonych w zawodach łączności oraz informacji o uczestniku. Plik w formacie Cabrillo zawiera pewne stałe elementy (pola), na podstawie których możliwa jest automatyczna interperatcja, weryfikacja i obróbka dzienników. Opis formatu Cabrillo znajduje się na stronie zawodów (http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/pl/index.php?k=cab). Programy contestowe mają możliwość automatycznego generowania plików Cabrillo.
   

Inne pytania

 • Pochodzę z Warszawy i mam znak SP5???, ale w zawodach będę startował z Wrocławia. Jaki skrót województwa powinienem podawać: R (Mazowieckie) czy D (Dolnośląskie)?
  W zawodach zawsze należy podawać skrót tego województwa, z którego stacja pracuje w zawodach.
   
 • Czy w SP DX Contest można używać DX Cluster'a?
  Tak, używanie DX Cluster'a jest dozwolone we wszystkich kategoriach zawodów.
   
 • Jak jest traktowany self-spotting?
  Self-spotting w zawodach jest generalnie zjawiskiem nagannym i jest traktowany jako zachowanie nie sportowe. Jako taki może stanowić podstawę do dyskwalifikacji.
   
 • Jak traktowane jest przenoszenie mnożników?
  Jeżeli w trakcie zawodów zapraszamy stację-mnożnik na inne pasmo, w celu nawiązania łączności, nie jest to traktowane jako zachowanie niepoprawne. Jest to zachowanie dozwolone w zawodach SP DX Contest.
   
 • Używanie znaków innych stacji w celu poprawienia własnego wyniku.
  Jest to zachowanie niesportowe i jako takie może stanowię podstawę do dyskwalifikacji.
   
 • Umawianie łączności poza zawodami.
  Jakiekolwiek metody umawiania łączności z użyciem środków poza-radiowych (mail, chat itd.) są niedozwolone.