TO JEST STRONA ARCHIWALNA, INFORMACJE NA NIEJ ZAWARTE SĄ NIEAKTUALNE I Z CZASEM JEJ ZAWARTOŚĆ BAZODANOWA ZOSTANIE PRZENIESIONA. NOWA STRONA POD ADRESEM HTTP://SPDXCONTEST.PZK.ORG.PL (KLIKNĄĆ LOGO ZAWODÓW).
 
  
 
 Archiwum wyników
>> Przeszukaj bazę wyników
>> Rekordy wszechczasów
>> Rekordy SP za lata 1977 - 1996
 Regulamin SPDXC
>> Polski: [HTML] [PDF]
>> Angielski: [HTML] [PDF]
>> Niemiecki: [HTML] [PDF]
>> Rosyjski: [HTML] [PDF]
>> Włoski: [HTML] [PDF]
>> Francuski: [HTML] [PDF]
>> Holenderski: [HTML] [PDF]
>> Hiszpański: [HTML] [PDF]
>> Japoński: [HTML] [PDF]
>> Norweski: [HTML] [PDF]
>> Chorwacki: [HTML] [PDF]
>> Turecki: [****] [PDF]
>> Arabski: [HTML] [***]
 SP DX Contest - wyniki
>> Wyniki 2017: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2016: [HTML] [***]
>> Wyniki 2015: [HTML] [***]
>> Wyniki 2014: [HTML] [***]
>> Wyniki 2013: [HTML] [***]
>> Wyniki 2012: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2011: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2010: [HTML] [***]
>> Wyniki 2009: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2008: [HTML] [***]
>> Wyniki 2007: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2006: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2005: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2004: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2003: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2002: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2001: [HTML] [***]
>> Wyniki 2000: [HTML] [***]
>> Wyniki 1999: [HTML] [***]
>> Wyniki 1998: [HTML] [***]
>> Wyniki 1997: [HTML] [***]
>> Wyniki 1933: [HTML] [PDF]
 Wyniki Oddziałów PZK
 Wskazówki i porady
>> Wskazówki Komisji Zawodów
>> Najczęstsze pytania
>> Program SP7DQR
>> Opis formatu Cabrillo
>> Jak przygotować dziennik?
 Warto odwiedzić
>> Polski Związek Krótkofalowców
>> SP DX Club
>> Zespół SN0HQ
>> PK RVG Club
>> SP3KEY
>> Powrót na stronę główną
 SP Guns...


 


Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo

Praktycznie w przeciągu ostatnich 10 lat przeszliśmy rewolucję w zakresie dzienników zawodów krótkofalarskich. Jeszcze niedawno wszyscy uczestnicy zawodów ręcznie wypełniali papierowe formularze logów. Potem przyszła kolej na zastosowanie komputerów w zawodach, a z nimi na wydruki papierowe, wyniki przesyłane na dyskietkach i ostatnio na wysyłkę logów pocztą elektroniczną. Trzeba napisać, że zastosowanie komputerów znacznie ułatwiło startującym pracę w zawodach i skróciło do minimum najnudniejszą część zawodów czyli wypełnianie dzienników.

Organizatorzy zawodów sądzili, że zastosowanie programów komputerowych również znacznie skróci pracę komisji zawodów. Tak się jednak nie stało. Przeszkodą był brak standardu plików ASCII nadsyłanych przez uczestników zawodów, a właściwie generowanych przez różne programy logujące (pisane przez różnych autorów). Brak standardu uniemożliwiał poważne zastosowanie programów rozliczających zawody. Dane wprawdzie znajdowały się w otrzymanych plikach, lecz każdy autor programu logującego formatował je inaczej.

Rozwiązaniem powyższego problemu ma być format Cabrillo, który powstał około 4 lata temu. Cóż to takiego? Jest to inteface pomiędzy programami logującymi różnych autorów, a organizatorami zawodów. Uczestnicy zawodów mają swoje preferencje i używają różnych programów. Jednak różne programy powinny generować plik wyjściowy w jednakowym formacie. Jest to jednocześnie pomysł bazujący na zasadzie: jeden uczestnik - jeden plik. W jednym pliku znajdują się wszystkie niezbędne informacje o przeprowadzonych łącznościach i dane dodatkowe.

Pomysłodawcy formatu zaproponowali kilka przykładowych rozwiązań dla różnych zawodów. Każdy organizator w zależności od regulaminu powinien opracować własną odmianę formatu Cabrillo i rozpowszechnić go wśród autorów programów logujących. Uczestnicy po zakończeniu zawodów przy pomocy programu logującego lub programu do konwersji powinni utworzyć plik Cabrillo w formacie zgodnym z zaleceniami organizatora i wysłać go na adres e-mail organizatora. Nazwa pliku powinna być oczywiście unikalna czyli wystarczy znak wywoławczy uczestnika zawodów. Wszak nie ma dwóch takich samych znaków. Zapoznajmy czytelników ze strukturą pliku formatu Cabrillo stosowanym w SPDX Conteście. Powyższy plik składa się z dwóch części:

 • nagłówka, w którym są dane adresowe, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu
  START-OF-LOG: 2.0
  CALLSIGN: SP0XXX
  CATEGORY: SO 10M CW
  CLAIMED-SCORE: 21234
  CLUB: SPDX CLUB
  CONTEST: SPDX CONTEST
  NAME: JAN KOWALSKI
  ADDRESS: LNIANA 7;
  ADDRESS: 40-000 ADAMOW
  E-MAIL: sp0xxx@pzk.org.pl
  OPERATORS:
  SOAPBOX: RIG:FT-1000
  SOAPBOX: PWR:100
  SOAPBOX: ANT:5 EL.YAGI
  SOAPBOX: SW:SPSPDXC-LOG(SC) BY LA0FX VER 4.01A!
 • danych o przeprowadzonych łącznościach czyli właściwym logu
                --------info sent------- -------info rcvd--------
  QSO: freq mo date    time call     rst exch  call     rst exch
  QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ****  ************* nnn ****
  QSO: 28023 CW 2003-04-02 0711 SP0XXX    599  U  LA0FX     599 431
  QSO: 28023 CW 2003-04-02 0712 SP0XXX    599  U  OH1AA     599 123
  QSO: 28023 CW 2003-04-02 0715 SP0XXX    599  U  UA9AA     599 131
  END-OF-LOG:
  0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777
  1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

  Oczywiście 3 pierwsze linie i 2 ostatnie linie mają charakter informacyjny i nie występują w pliku Cabrillo wysyłanym przez uczestnika po zawodach. Pokazują one tylko programistom, na którym miejscu mają być umieszczone poszczególne dane. Np. znak korespondenta powinien rozpoczynać się na 56 znaku, a kończyć na 68 znaku w rekordzie. Umieszczenie znaku lub innych danych w innym miejscu może spowodować błędne odczytanie zawartych informacji i nie zaliczenie łączności.

  Powyższy format został zaproponowany przez Tadeusza LA0FX i jest obecnie obowiązujący w SP DX Conteście.

  Przybliżmy Czytelnikom tajemnicze nazwy stosowane w pliku Cabrillo:

  • START-OF-LOG: wersja-numer. Linia ta musi być pierwszą linią w logu. Obecny numer wersji to 2.0
  • END-OF-LOG: Linia ta musi być ostatnią linią w logu.
  • CALLSIGN: znak wywoławczy; znak używany podczas zawodów.
  • CATEGORY: operator-category band-category mode-category. W SPDX Contest występują:
   • operator-category: SINGLE-OP(w skrócie SO) lub MULTI-ONE(MO)
   • band-category: ALL(znane jako AB), 160M, 80M, 40M, 20M, 15M, 10M
   • mode-category: CW, SSB lub MIXED
  • CLAIMED-SCORE: n; Wynik zgłoszony w logu powinna być to liczba całkowita, bez spacji, kropek i przecinków. Może być pominięty, gdyż programy sprawdzające będą wyliczały wynik.
  • CLUB: tekst. Nazwa klubu (dla stacji SP może Oddziału Terenowego PZK?) do którego wyniku ma być doliczony wynik zgłaszającego.
  • CONTEST: nazwa-zawodów. W tym przypadku oczywiście jest to SPDX CONTEST.
  • NAME: tekst . Imię i nazwisko operatora lub nazwa klubu
  • ADDRESS: tekst. Dane adresowe. W pierwszej linii ADDRESS ulica i numer domu. W drugiej kod pocztowy i miejscowość
  • E-MAIL: e-mail. Adres poczty elektronicznej startującego.
  • OPERATORS: znak1 [znak2 znak3...] Spacje oddzielają znaki operatorów.
  • SOAPBOX: RIG: tekst
  • SOAPBOX: PWR: tekst
  • SOAPBOX: ANT: tekst
  • SOAPBOX: SW: tekst. Miejsce na komentarze wykorzystywane do podania informacji o sprzęcie i stosowanym oprogramowaniu.

  W innych zawodach stosowany jest jeszcze:

  • CREATED-BY: tekst. Nazwa i wersja programu logującego użytego do utworzenia pliku Cabrillo
  • QSO: qso-data. Dane o QSO sformatowane wg ustalonego formatu Cabrillo dla SPDX Contest.
  • freq: Czętotliwość podana jako liczba całkowita np. 28032, 14202. Jeśli dokładna częstotliwość nie jest znana to: 28000, 21000, 14000, 7000, 3500, 1800
  • mo: Emisja - CW lub PH
  • date: Data w formacie yyyy-mm-dd np. 2003-04-06
  • time: Czas UTC w formacie nnnn np. 1012 UTC przedstawiana jest jako 1012
  • call: znak
  • rst: RST lub RS
  • exch: Numery kontrolne np. 1, 154, U, Z

  Jak można zauważyć w formacie Cabrillo nie ma miejsca na punkty za QSO, mnożniki i oznaczenia duplikatów. Są one zbędne, gdyż są automatycznie liczone podczas sprawdzania logów według jednakowych zasad dla wszystkich uczestników zawodów. Komisja przy pomocy specjalnego programu sprawdza dzienniki uczestników, poprzez porównanie zapisu każdego QSO z odpowiednim zapisem w dzienniku korespondenta wskazanego w logu. Jeżeli zapisy się pokrywają - łączność jest zaliczona. Dopiero zaliczonym łącznościom przypisywane są punkty i mnożniki. Jakie są zalety formatu Cabrillo?

  Przede wszystkim omawiany plik jest niezależny od programu logującego i platformy sprzętowej. Nawet bardzo "stare" komputery i programy są w stanie wygenerować powyższy plik. Ponadto pliki te mogą komisje zawodów "obrobić" przy pomocy oprogramowania różnych autorów i sprzętu "low-tech". Format Cabrillo pomimo swojej prostoty zawiera wszystkie niezbędne dane potrzebne komisji. Poprzez stosowanie stale tego samego formatu pliku unika się niespodzianek związanych z modyfikacją istniejących i z powstawaniem nowych programów logujących.

  Dlaczego komisja SPDX Contest przyjęła format Cabrillo?
  Nasza komisja zrobiła to z takich samych powodów jak ARRL i magazyn CQ. Mamy nadzieję, że wszystkie logi generowane komputerowo będą podporządkowane temu wspólnemu formatowi, co pozwoli na większy stopień automatyzacji prac komisji. Efektem tego będzie bardziej dokładne obliczenie i terminowe publikowanie ostatecznych wyników zawodów.

  Czy inne logi będą przyjmowane przez Komisję SPDX Contest?
  Komisja nadal będzie przyjmować logi pisane ręcznie i akceptować zgłoszone wyniki. W pozostałych przypadkach komisja uważa, że posiadacze komputerów mogą bez problemu zaopatrzyć się w bezpłatne programy logujące (np. log LA0FX) i wysyłać swoje wyniki w postaci pliku formatu Cabrillo. Nadsyłanie wydruków komputerowych lub innych formatów powoduje znaczne wydłużenie czasu pracy społecznie pracującej komisji. Należy zastanowić się nad pójściem w ślady innych organizatorów zawodów i klasyfikowaniem tych ostatnich w grupie checklog (nie dotyczy to logów pisanych ręcznie).

  Czy są inne formaty?
  Po ostatnich zawodach SPDX Contest odezwały się głosy, że właściwie format Cabrillo nie jest standardem i są lepsze formaty np. ADIF lub XML. Po pierwsze powyższe formaty wymagają tzw. "high-tech", a po drugie nie są one tak rozpowszechnione.

  Myślę, że ten krótki tekst przybliżył przyszłym uczestnikom SPDX Contestu format Cabrillo.

  Leszek SP6CIK, Przewodniczący Komisji SP DX Contest 2003