TO JEST STRONA ARCHIWALNA, INFORMACJE NA NIEJ ZAWARTE SĄ NIEAKTUALNE I Z CZASEM JEJ ZAWARTOŚĆ BAZODANOWA ZOSTANIE PRZENIESIONA. NOWA STRONA POD ADRESEM HTTP://SPDXCONTEST.PZK.ORG.PL (KLIKNĄĆ LOGO ZAWODÓW).
 
  
 
 Archiwum wyników
>> Przeszukaj bazę wyników
>> Rekordy wszechczasów
>> Rekordy SP za lata 1977 - 1996
 Regulamin SPDXC
>> Polski: [HTML] [PDF]
>> Angielski: [HTML] [PDF]
>> Niemiecki: [HTML] [PDF]
>> Rosyjski: [HTML] [PDF]
>> Włoski: [HTML] [PDF]
>> Francuski: [HTML] [PDF]
>> Holenderski: [HTML] [PDF]
>> Hiszpański: [HTML] [PDF]
>> Japoński: [HTML] [PDF]
>> Norweski: [HTML] [PDF]
>> Chorwacki: [HTML] [PDF]
>> Turecki: [****] [PDF]
>> Arabski: [HTML] [***]
 SP DX Contest - wyniki
>> Wyniki 2017: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2016: [HTML] [***]
>> Wyniki 2015: [HTML] [***]
>> Wyniki 2014: [HTML] [***]
>> Wyniki 2013: [HTML] [***]
>> Wyniki 2012: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2011: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2010: [HTML] [***]
>> Wyniki 2009: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2008: [HTML] [***]
>> Wyniki 2007: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2006: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2005: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2004: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2003: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2002: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2001: [HTML] [***]
>> Wyniki 2000: [HTML] [***]
>> Wyniki 1999: [HTML] [***]
>> Wyniki 1998: [HTML] [***]
>> Wyniki 1997: [HTML] [***]
>> Wyniki 1933: [HTML] [PDF]
 Wyniki Oddziałów PZK
 Wskazówki i porady
>> Wskazówki Komisji Zawodów
>> Najczęstsze pytania
>> Program SP7DQR
>> Opis formatu Cabrillo
>> Jak przygotować dziennik?
 Warto odwiedzić
>> Polski Związek Krótkofalowców
>> SP DX Club
>> Zespół SN0HQ
>> PK RVG Club
>> SP3KEY
>> Powrót na stronę główną
 SP Guns...


 

Poniżej zamieszczone wyniki I Międzynarodowych Zawodów P.Z.K. są skróconym przedrukiem oryginalnych wyników opublikowanych w "Krótkofalowcu Polskim" w numerach 6/7 oraz 8 z 1934 roku. Nazwę zawodów zmieniono w 1963 i od tego czasu są znane jako SP DX Contest. Wyniki pierwszych zawodów były obliczane na podstawie kart QSL nadesłanych przez uczestników. Na karcie, oprócz standardowych informacji, był umieszczany także kod (numer kontrolny). Ten kod stanowił podstawę weryfikacji łączności.

Wersja HTML wyników z 1993 roku jest tekstem skróconym, nie zawiera pełnego komentarza ówczesnej Komisji Zawodów. Wersja PDF jest pełnym przedrukiem tekstu wyników. Zarówno w wersji HTML jak i PDF zachowano oryginalną pisownię, słownictwo i interpunkcję. Publikowany materiał pochodzi ze zbiorów Tomka SP5CCC.


WYNIKI I MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW
P.Z.K (17-30 XII 1933)

Komisja sędziowska (w składzie: Witold Korecki, Zbigniew Bartz, Inż. Stanisław Bogucki, Insp. B. Pollo i Wiesław Rydzewski. P. Insp. B. Pollo kooptowany został do Komisji z powodu ustąpienia p. H. Nowickiego, który w międzyczasie wystąpił z L.K.K.) I Międzynarodowych Zawodów P.Z.K., zorganizowanych jak wiadomo przez "Lwowski Klub Krótkofalowców" w dniach od 17 do 30 grudnia ub. r. z polecenia Zarządu Głównego P.Z.K., - zakończyła po kilkumiesięcznej żmudnej pracy (4 miesiące codziennego (z wyjątkiem niedziel i świąt) odbierania poczty i rejestrowania kart, zaś około 6 tygodni obliczeń i ich kontroli) liczenie punktów i podaje do wiadomości ogółu wyniki w konkurencji krajowej.

Jedenaście pierwszych nagrodzonych miejsc zajęły następujące stacje:

 1.) SP1AR (Lwów) - 26.100 punktów - Pierwsza nagroda
   (lampa nadawcza 100 wattowa "Western Electric" o wartości 500 zł.).
 2.) SP1DN (Trzebinia) - 4.928 pkt. - Druga nagroda
   (lampa nadawcza 20 wattowa "Western Electric")
 3.) SP1ED (Lwów) - 4.104 pkt/ - Trzecia nagroda (lampa
   nadawcza ekranowana philipsa QC05/15)
 4.) SP1BC (Łódź) - 3.960 pkt. - Czwarta nagroda (głośnik elektrodynamiczny "Natawis")
 5.) SP1DU (Łódź) - 3.904 pkt. - Piąta nagroda (lampa nadawcza Tungsram 075/1000)
 6.) SP1DT (Lwów) - 3.080 pkt. - Szósta nagroda (lampa nadawcza Tungsram 040/1000)
 7.) SP1DE (Myślenice) - 2.832 pkt. - Siódma nagroda (sprzęt do wyboru
   wartości około 80 zł. ofiarowany przez firmę Marconi).
 8.) SP1AT (Siemianowice) - 2.124 pkt. - Ósma nagroda (lampa nadawcza PX 2100)
 9.) SP1WL (Jadokładnie) - 1.692 pkt. - Dziewiąta nagroda (lampa nadawcza 6-o wattowa).
 10.) SP1LM (Wilno) - 1.598 pkt. - Dziesiąta nagroda (3 roczniki "Krótkofalowca Polskiego")
 11.) SP1AH (Przemyśl) - 1.118 pkt. - Jedenasta nagroda (Call-book 1933)
Dalsze miejsca zajęli:
 12.) SP1BQ (Lwów) - 960 pkt.
 13.) SP1DP (Lwów) - 816 pkt.
 14.) SP1AU (Warszawa) - 782 pkt.
 15.) SP1PA (Łódź) - 528 pkt.
 16.) SP1CO (Lwów) - 516 pkt.
 17.) SP1HX (Lwów) - 455 pkt.
 18.) SP1HI (Lwów) - 440 pkt.
 19.) SP1CP (Lwów) - 420 pkt.
 20.) SP1KX (Poznań) - 360 pkt.
 21.) SP1FB (Warszawa) - 360 pkt.
 22.) SP1IT (Lwów) - 238 pkt.
 23.) SP1DB (Łódź) - 176 pkt.
 24.) SP1FM (Lwów) - 99 pkt.
 25.) SP1PZ (Poznań) - 70 pkt.
 26.) SP1OL (Piotrowice) - 70 pkt.
 27.) SP1FL (Lwów) - 40 pkt.
 28.) SPPL (Lwów) - 28 pkt.
 29.) SP1CY (Szamotuły) - 25 pkt.
 30.) SP1BY (Wilno) - 12 pkt.
 31.) SP1FP (Lwów) - 4 pkt.
 32.) - 35.) SP1BE (Łódź), SP1DG (Lwów), SP1DJ (Szamotuły), SP1DL (Łódź) - po 0 pkt.
 SP1DC (Łódź) został zdyskwalifikowany z powodu nieumieszczenia kodu na żadnej z kart
 wysłanych korespondentom zagranicznym.

Wyniki zespołowe

 1.) Lwowski Klub Krótkofalowców - 38.418 pkt.
 2.) Krakowski Klub Krótkofalowców - 9.954 pkt.
 3.) Łódzki Klub Radjo Nadawców - 8.568 pkt.
 4.) Wileński Klub Krótkofalowców - 3.302 pkt.
 5.) Polski Klub Radjo Nadawców - 1.142 pkt.
 6.) Poznański Klub Krótkofalowców - 455 pkt.

Nagrody specjalnej formy "Panradjo" za największą ilość QSO w paśmie 10 m. nie zdobył nikt, gdyż żadna stacja nie nawiązała ani jednego QSO w tym pasie. Smutnie to świadczy o poziomie polskiego krótkofalarstwa, lecz jest nadzieja, że w roku bieżącym zrehabilitujemy się.

Ogółem zawodnicy krajowi pracowali z około 45-oma państwami 6-u kontynentów. Niestety tylko jednemu nadawcy udało się nawiązać łączności z 6-oma kontynentami. Zaś tylko 36 państw nadesłało karty QSL. Kart nie nadesłały głównie stacje DX-owe i dlatego czołowi zawodnicy którzy mieli dużo QSO DX-owych, potracili wiele punktów, zwłaszcza przez pomniejszenie mnożników. N.p. SP1AR miał QSO z 37 państwami, a karty otrzymał tylko z 29.


Doskonała organizacja zawodów, ich staranne przygotowanie i należyta reklama zagranicą (ponad 6000 zawiadomień indywidualnie rozesłanych, zawiadomione redakcje wszystkich czasopism krótkofalowych świata, komunikat o zawodach wygłoszony przed mikrofonem 300(1) radjostacyj nadawczych w Stanach Zjednoczonych i t.d.), mimo późnego terminu, w jakim "Lwowski Klub Krótkofalowców" otrzymał zawody do organizacji, - to wszystko sprawiło, iż do zawodów stanęło blisko 1000 zawodników zagranicznych, z czterdziestu kilku państw sześciu kontynentów. Jest to ilość bardzo znaczna, nawet w porównaniu z największymi zawodami międzynarodowemi poważnych klubów zagranicznych. Sklasyfikowanych zostało 344 zawodników z 36 państw. Z trzech państw zostało sklasyfikowanych więcej zawodników, niż krajowych, a mianowicie z Anglji (91), Niemiec (71) i Francji (38). Pod względem przynależności do kontynentów najwięcej sklasyfikowanych zawodników dała oczywiscie Europa (328), następnie Azja (7), Płn. Ameryka i Oceanja (po 3), Afryka (2), Płd. Ameryka (1). Gdyby wszyscy zawodnicy zagraniczni byli nadesłali karty, kolejność ta nieco by się zmieniła.

Punktacja ogólnoświatowa przedstawia się następująco:

  Pierwsze miejsce i dyplom specjalny zdobył SU1EC - 45 pkt.
  Drugie miejsce i dyplom specjalny zdobył EI5F - 28 pkt.
  Trzecie miejsce i dyplom specjalny zdobył SU1CH - 27 pkt.
  4.) CT1CQ   - 26 pkt
  5.) UO3WB   - 22
  6.) OZ4H   - 20
  7.) YL2BB   - 17
  8.) G6HC   - 16
  9.) F8GQ   - 16
  10.) F8TQ   - 16
  i t.d.

Zaznaczyć należy, że zarówno powyższa punktacja, jak i poniżej zamieszczone zestawienie ogólne, polegają wyłącznie na połączeniach, zaliczonych na podstawie odnośnych paragrafów regulaminu. W wypadkach równej ilości punktów, zarówno w stosunku do zawodników krajowych, jak i zagranicznych, zastosowano zasadę, że decyduje większa ilość QSO na trudniejszych trasach - w zastosowaniu do zawodników zagranicznych, stosowano tę zasadę do wypadków, gdzie było kilku kandydatów do I. miejsca w danem państwie o równej ilości punktów (n.p. Francja, Malta, Rosja i t.d.). Pozostali zawodnicy, na dalszych miejscach, o równej ilości punktów, usegregowani są alfabetycznie.