SP DX Contest 2017: 1 - 2 kwiecień
 
  
 
 Archiwum wyników
>> Przeszukaj bazę wyników
>> Rekordy wszechczasów
>> Rekordy SP za lata 1977 - 1996
 Regulamin SPDXC
>> Polski: [HTML] [PDF]
>> Angielski: [HTML] [PDF]
>> Niemiecki: [HTML] [PDF]
>> Rosyjski: [HTML] [PDF]
>> Włoski: [HTML] [PDF]
>> Francuski: [HTML] [PDF]
>> Holenderski: [HTML] [PDF]
>> Hiszpański: [HTML] [PDF]
>> Japoński: [HTML] [PDF]
>> Norweski: [HTML] [PDF]
>> Chorwacki: [HTML] [PDF]
>> Turecki: [****] [PDF]
>> Arabski: [HTML] [***]
 SP DX Contest - wyniki
>> Wyniki 2016: [HTML] [***]
>> Wyniki 2015: [HTML] [***]
>> Wyniki 2014: [HTML] [***]
>> Wyniki 2013: [HTML] [***]
>> Wyniki 2012: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2011: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2010: [HTML] [***]
>> Wyniki 2009: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2008: [HTML] [***]
>> Wyniki 2007: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2006: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2005: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2004: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2003: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2002: [HTML] [PDF]
>> Wyniki 2001: [HTML] [***]
>> Wyniki 2000: [HTML] [***]
>> Wyniki 1999: [HTML] [***]
>> Wyniki 1998: [HTML] [***]
>> Wyniki 1997: [HTML] [***]
>> Wyniki 1933: [HTML] [PDF]
 Wyniki Oddziałów PZK
 Wskazówki i porady
>> Wskazówki Komisji Zawodów
>> Najczęstsze pytania
>> Program SP7DQR
>> Opis formatu Cabrillo
>> Jak przygotować dziennik?
 Warto odwiedzić
>> Polski Związek Krótkofalowców
>> SP DX Club
>> Zespół SN0HQ
>> PK RVG Club
>> SP3KEY
>> Powrót na stronę główną
 SP Guns...


 


SP DX Contest 2016. Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami SP DX Contest 2016. Pomimo bardzo słabych warunków propgacyjnych i dodatkowo zorzy, która miała miejsce w niedzielę, zawody zgromadziły dużą ilość uczestników. Otrzymaliśmy 1710 logów. Warunki sprawiły, że ilości łączności i wyniki końcowe nie są rekordowe - tym bardziej dziękujemy za liczny udział w zawodach. Gratulujemy wyników, dziękujemy wszystkim zawodnikom i sponsorom nagród. Szczegółowe wyniki: Wyniki SP DX Contest 2016

Archiwum wyników
Warto zwrócić uwagę na sekcję Archiwum wyników w lewym panelu strony. Dostępna od wielu lat baza danych zawiera wyniki zawodów od roku 1997 włącznie i jest uzupełniana automatycznie po ogłoszeniu wyników każdej kolejnej edycji zawodów. Archiwum wyników pozwala sprawdzić rekordy wszechczasów w poszczególnych kategoriach zawodów, umożliwia przeszukiwanie danych według lat, krajów, kontynentów itp. Dodatkowo można skorzystać z wyszukiwarki, która pozwala odnaleźć swój znak w bazie wyników wraz z informacjami o rezultatach z poszczególnych lat.

DX Cluster
Co roku pojawiają się pytania dotyczące wykorzystywania "DX Cluster'a w czasie SP DX Contest. Komisja Zawodów w związku z tym informuje, że wykorzystywanie sieci typu DX Cluster jest dozwolone w każdej z kategorii zawodów. Jednocześnie informujemy, że nie są dozwolone praktyki typu "self-spotting". Informujemy też, że od edycji zawodów w 2017 została wprowadzona mała zmiana w regulaminie - wykreślono zapis ograniczający (do 12) ilość zmian pasma/emisji w ciągu godziny zegarowej.

Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK
Warto także zwrócić uwagę na Współzawodnictwo Oddziałów PZK. Takie współzawodnictwo było prowadzone w latach osiemdziesiątych i powróciliśmy do niego w 2011 roku. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od ilości członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności.

Współczynnik aktywności to ilość członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK (baza OSEC) wg. stanu z początku kwietnia danego roku. Zachęcamy członków OT PZK, a szczególnie władze poszczególnych Oddziałów do mobilizowania członków PZK do udziału w SP DX Contest: zarówno dla wyniku, jak też dla podtrzymania tej trwającej od 1933 roku tradycji. Ponadto przy wyliczaniu wyników współzawodnictwa uwzględniane są następujące zasady:

  • Dzienniki przesłane tylko do kontroli są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, natomiast nie mają wpływu na sumę punktów
  • Dzienniki członków PZK, którzy wzięli udział w zawodach spoza terenu Polski są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, ale nie są uwzględniane przy wyliczaniu sumy punktów (ze względu na inny rodzaj punktacji za QSO dla stacji spoza SP)
  • Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane zmiany znaków podstawowych: stacje łamane, znaki okolicznościowe itp.
  • Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane wszystkie stacje będące na stanie danego OT PZK, w tym stacje klubowe.

Nagrody (plakiety) w SP DX Contest 2016
Nagrody (plakiety) ufundowane w SP DX Contest 2016. Lista jest otwarta i będzie uzupełniana w miarę zgłoszeń od kolejnych sponsorów.

Nagrodzony wynik/kategoria

Fundator

Africa. Top Single Operator Score

SP8LBK

Asia. Top Single OP All Band CW Score

SP6CES

Asia. Single OP Three Band Mixed

SQ7FPH

Asia. Top Single OP All Band Mixed Score

SP7UWL

Asia. Top Single OP All Band Phone Score

SP5XXX

Australia/Oceania. Top Single OP All Band PHONE Score

SP7FI

Australia/Oceania. Top Single OP Score

SP6T

Europe. Multi OP All Band Mixed

SO4M Contest Team

Europe. Single OP All Band CW High Power

SP7CVW

Europe. Single OP All Band CW Low Power

SP5UD and SP5XOC

Europe. Single OP All Band PHONE High Power

SP6IXF/SO6X

Europe. Single OP All Band PHONE Low Power

SP2JMR

Europe. Single OP Three Band MIXED

SQ5WAA

Europe. Top Single OP All Band Mixed Score (VK6DXI/SP5IXI Memorial Trophy)

SP DX Club

North America. Single OP All Band CW High Power

SP5ELA

North America. Single OP All Band CW Low Power

SQ2DMU and SP2GJV

North America. Single OP All Band Mixed High Power

SP2UUU

North America. Single OP All Band Mixed Low Power

SP3NYU

North America. Single OP Three Band Mixed

SP6T and SP7CVW

North America. Top Single OP All Band PHONE Score

SP7VC

Poland. Multi OP All Band Mixed

Polish Amateur Radio Union

Poland. Single OP All Band Mixed High Power

Polish Amateur Radio Union

Poland. Single OP All Band Mixed Low Power

Polish Amateur Radio Union

Poland. Single OP Three Band Mixed

OT-73 Field Division of the PZK

Poland. Top Single OP All Band CW High Power

SP7PTM

Poland. Top Single OP All Band CW Low Power

Polish Amateur Radio Union

Poland. Top Single OP All Band Phone Score

Polish Amateur Radio Union

Russia - Kaliningrad. Top Score

SP2FWC

Scandinavia. Top Single Operator Score

SQ5LTL

South Ameria. Top Single Operator Score

SP8SIW

South America. Top Single Operator CW Score

SN0HQ 80m CW Team (SP7JQQ, SP7AH, SQ7FPD, SP8LBK)

Special trophy for the contest DXpedition/Activity

SP DX Club

Ukraine. Top Single OP Score

SP5ECC

World. Single Operator Mixed QRP

SO3AK

World. SWL MIXED

OT-27 Field Division of the PZK


TNX

Dzięki pomocy wielu przyjaciół z całego świata regulamin naszych zawodów jest dostępny w wielu wersjach językowych. Za pomoc w tłumaczeniach dziękujemy następującym koleżankom i kolegom: DF4ZL, DJ0IF, F5PBL, I2UIY, JA4FM, JH4UYB, K1CC, LA7MFA, OK5NN, ON4MGY, US5WDX, SP2B, SP2BMW, SP2SWR, SQ2BNV, SP5HNK, TA5FA. Ponadto Komisja składa serdeczne podziękowania Markowi SQ5BPM/ON4BPM za pomoc w utrzymaniu strony internetowej zawodów.